KITCHEN HOURS:
 • MONDAY:
  11am- 10pm – Regular Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
 • TUESDAY:
  11am-10pm – Regular Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
 • WEDNESDAY:
  11am- 10pm –Regular Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
  9pm-10pm – Late Night Menu
 • THURSDAY:
  11am- 10pm –Regular Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
  9pm-10pm – Late Night Menu
 • FRIDAY:
  11am-11pm – Regular Menu
  9pm-11pm – Late Night Menu
 • SATURDAY:
  11am-11pm – Regular Menu
  9pm-11pm – Late Night Menu
 • SUNDAY:
  10am-2pm – Brunch Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
  2pm-9pm – Regular Menu
BAR HOURS:
 • MONDAY:
  11am - Late
 • TUESDAY:
  11am - Late
 • WEDNESDAY:
  11am - Late
 • THURSDAY:
  11am - Late
 • FRIDAY:
  11am - Late
 • SATURDAY:
  11am - Late
 • SUNDAY:
  11am - Late
KITCHEN HOURS:
 • MONDAY:
  11am- 9pm – Regular Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
 • TUESDAY:
  11am-9pm – Regular Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
 • WEDNESDAY:
  11am- 10pm –Regular Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
  9pm-10pm – Late Night Menu
 • THURSDAY:
  11am- 10pm –Regular Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
  9pm-10pm – Late Night Menu
 • FRIDAY:
  11am-11pm – Regular Menu
  9pm-11pm – Late Night Menu
 • SATURDAY:
  11am-11pm – Regular Menu
  9pm-11pm – Late Night Menu
 • SUNDAY:
  10am-2pm – Brunch Menu
  4pm-6pm – Happy Hour Menu
  2pm-9pm – Regular Menu
BAR HOURS:
 • MONDAY:
  11am - Late
 • TUESDAY:
  11am - Late
 • WEDNESDAY:
  11am - Late
 • THURSDAY:
  11am - Late
 • FRIDAY:
  11am - Late
 • SATURDAY:
  11am - Late
 • SUNDAY:
  10am - Late
KITCHEN HOURS:
 • MONDAY:
  11am-9pm
  3pm-5pm Happy Hour
 • TUESDAY:
  11am-9pm
  3pm-5pm Happy Hour
 • WEDNESDAY:
  11am-9pm
  3pm-5pm Happy Hour
 • THURSDAY:
  11am-9pm
  3pm-5pm Happy Hour
 • FRIDAY:
  11am-10pm
  3pm-5pm Happy Hour
 • SATURDAY:
  10am-2pm Brunch
  2pm-10pm Regular Menu
  3pm-5pm Happy Hour
 • SUNDAY:
  10am-2pm Brunch
  2pm-9pm Regular Menu
  3pm-5pm Happy Hour
BAR HOURS:
 • MONDAY:
  11am-late
 • TUESDAY:
  11am-late
 • WEDNESDAY:
  11am-late
 • THURSDAY:
  11am-late
 • FRIDAY:
  11am-late
 • SATURDAY:
  10am-late
 • SUNDAY:
  10am-late